6557 2524
info@macauplatoedu.com
Category

最新課程

即將開班課程

留言數目:0
即將開班精選課程如下: 英語外語 英語會話入門班 (8堂) 2018-07-19      四20:00-22:00   英語常用會話班 (8堂) 2018-07-11      三20:00-22:00   英語常用詞彚班 (6堂) 2018-07-21      六14:30-17:00   英語入門詞彚班 (6堂) 2018-07-22      日16:30-19:00   英語寫作速成班 (8堂) 2018-07-30      一20:00-22:00   職場英語會話班 (8堂) 2018-08-17      五20:00-22:00   英語暑期密集聽說早班 (6堂) 2018-07-16      一,三,五 10:30-12:30...
Read More